Quy chuẩn viết bài trên SBMPrice

Bước 1: Vào quản lý bài viết tại: https://sbmprice.com/wp-admin/edit.php

Bước 2: Nhập từ khóa chủ đề viết vào khung tìm kiếm. Ví dụ: XSMB, rồi nhấn Search Posts

Bước 3: Rê vào kết quả mới nhất và chọn Duplicate This

Bước 4: Bấm vào bài vừa nhân bản đang ở chế độ nháp

Bước 5: Sửa toàn bộ ngày hôm trước thành ngày hiện tại, kèm thứ nếu có

Thay đổi dữ liệu, bảng giá, thông tin theo dữ liệu nguồn tương ứng kèm trong file.

Bước 6: Bấm nút 3 chấm dọc

Và chọn Rank Math

Bấm vào Edit Snippet

Sửa lại ngày tương ứng trong đây

Sau đó ấn Publish để xuất bản

Sau đó copy link bài viết dán vào từ khóa + ngày tương ứng như này

Vậy là xong

Đánh giá post

Leave a Comment